cialis 20 levitra generico levitra originale viagra senza ricetta Cialis generico cialis originale cialis generico kamagra 100 comprare cialis viagra o cialis levitra generico acquisto viagra cialis senza ricetta

cialis australia levitra australia kamagra oral jelly kamagra australia cialis online kamagra jelly viagra bestellen cialis prijs cialis kopen viagra prijs viagra voor vrouwen kamagra kopen

nike cortez nike air max 2016 polo ralph lauren sale louis vuitton riem nike air max 2016 goedkoop beats by dre kopen nike roshe run timberland schoenen beats by dre goedkoop nike air max goedkoop polo ralph lauren outlet air max goedkoop jordans kopen

 Eceabat ilk ve Tek web sitesine hoşgeldiniz...  
Eceabat Belediyesi İtfaiye Eri Alımı İlanı | Eceabat web sitesi, Eceabat.Gen.TR
Harita
Anasayfa
Forum
    Duyurularınız
        Eceabat Belediyesi İtfaiye Eri Alımı..

 


   Eceabat Belediyesi İtfaiye Eri Alımı İlanı  
#admin
Site Sahibi
Rep 72 [+]
Cinsiyet Erkek
Kıdem # # # # #
Konular 61
Mesajlar 31
Puan 92

Çanakkale Eceabat Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15, 16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Belediye Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, Adedi, KPSS taban puanı ve türü belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına; 2008 yılı ve sonrası Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve Belediyemiz sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanlarına göre Belediyemize müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere kadro ve öğrenim durumları itibariyle ilan edilen sayıların 3’er katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.

ÇANAKKALE ECEABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Çanakkale Eceabat Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15, 16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Belediye Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, Adedi, KPSS taban puanı ve türü belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına; 2008 yılı ve sonrası Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve Belediyemiz sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanlarına göre Belediyemize müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere kadro ve öğrenim durumları itibariyle ilan edilen sayıların 3’er katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.
Sınıfı Kadro Unvanı Derecesi Adedi Taban Puan KPSS Puan Türü Eğitim Durumu
GİH İtfaiye Eri 10 1 50 KPSSP93 Önlisans düzeyinde eğitim veren yüksekokulların Makine bölümlerinden mezun olmak
GİH İtfaiye Eri 10 1 50 KPSSP93 Önlisans düzeyinde eğitim veren yüksekokulların harita- kadastro bölümlerinden mezun olmak
GİH İtfaiye Eri 7 1 60 KPSSP3 Lisans düzeyinde eğitim veren Eğitim fakültelerinin sosyal alanlarından mezun olmak

Toplam: 3 Adet İtfaiye Eri

İTFAİYE ERLİĞİNE BAŞVURU ŞARTLARI

İtfaiye erliğine başvuruda bulunmak için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartların yanı sıra;

1) Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,

2) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında

( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak, (Adayların Eceabat Merkez Sağlık Ocağı’ndan onaylattıkları boy kilo tespit formu başvuru sırasında istenecektir.)

3) İtfaiye Eri sınavının yapılacağı 08.07.2010 günü itibariyle 30 yaşını (07.07.1980 ve sonrası doğumlu olanlar) doldurmamış olmak,

4) Her hangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak, şartları aranır.

5) Erkek adaylar için askerliğini yapmış, tecilli veya ilişiği bulunmamak.

6) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut 1 yıldan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflası gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

Başvurular 06.07.2010 tarihinde mesai saatleri içerisinde Eceabat Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Cumhuriyet Meydanı No:2 Eceabat / Çanakkale adresine şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER :

Eceabat Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak başvuru formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı şekilde doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.

1) Nüfus cüzdanı aslı (T.C. Kimlik Nolu)

2) KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

3) Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

4) Cumhuriyet Başsavcılığından adli sicil belgesi aslı (1 ay içerisinde alınmış olması)

5) Askerlikle ilişiği olmadığına dair ilgili Askerlik Şubesinden alınmış belge aslı.

6) Boy-kilo tespit belgesi (Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak ve Eceabat Sağlık Ocağı’na onaylatılacaktır.)

7) Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

GİRİŞ BELGESİ FORMU

Sınava çağrılmaya hak kazanan adaylar, sınav giriş belgelerini 07.07.2010 tarihi mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden bizzat elden teslim alacaklardır.

Başvuru şartlarını taşımayan veya sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV YERİ VE ZAMANI:

Sınav Eceabat Belediye Hizmet Binasında 08.07.2010 günü saat 10:00’da da yapılacaktır.

SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME

1) Sözlü sınav mülakat şeklinde yapılır. Sözlü sınavda değerlendirme, komisyon başkanı ve üyelerinin 100 üzerinden ayrı ayrı takdir edecekleri notların toplamının ortalaması alınarak yapılır.

2) Sözlü sınav komisyonu, sınava giren adayları dayanıklılık testi dâhil olmak üzere, İtfaiye Yönetmeliği ve bu ilanda belirlenen atanma için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirir.

3) Başarı notu sözlü sınavda alınan nottur. Sözlü Sınav Komisyonu, sınav sonuçlarını sözlü sınavda en yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak suretiyle bir liste haline getirip imzalar. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

4) Sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday, komisyonca belirlenen sözlü sınav listesindeki başarı sıralamasına göre liste halinde belediyemiz www.eceabat.bel.tr Internet adresinde ilan edilir. Sınavı kazanmış olanların atanması için gerekli belgeler ve işlemler ile bunların belediyeye teslimi için tanınan süre de belediyemiz internet sitesinde belirtilir.

5) Sınav ilanında belirtilen kadro sayısının yarısı kadar yedek başarı listesi ilan edilir. Sınavı kazanan adaylardan süresi içinde başvurmayanların yerine birinci yedekten başlayarak yedek başarı listesindeki sıraya göre aday çağrılır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI :

1) Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 16.maddesinin 5. bendi gereği sözlü sınava giren adayları dayanıklılık testi dâhil olmak üzere, bu yönetmelikte atanma için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirmesi,

2) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

3) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

5) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuattan oluşacaktır.

6) Genel kültür.

(NOT: Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların yanlarında dayanıklılık testi için eşofman ve spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir.)

Eceabat Belediye BaşkanlığıSiteye bişeyler eklemek için mail atabilirsiniz :)


Tarih 05.07.2010 14:25:26
EkleBunu Sosyal Paylaşım Butonu

MesajAt | Alıntı Yap | Bilgileri | WebAdresi | Konuları     
cash
Normal Üye!
Rep 0 [+]
Cinsiyet Erkek
Kıdem Yok
Konular 0
Mesajlar 3
Puan 3

İtfaiye Eri alımları için şartlara bakın şaka gibi, kesin belediye başkanının bir yakını Eğitim fak. Sosyal bilgiler öğrt mezunu
diğer yakını harita kadastro mezunu
diğeride makine mezunudur.

Önceki alınanlarıda gördük lise mezunları i.eri olarak giridiİmza yok!
Tarih 11.03.2012 22:58:35 MesajAt | Alıntı Yap | Bilgileri | WebAdresi | Konuları

[1]

Hızlı Cevap
Mesaj Yazabilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.
Veya Giriş Yapınız.


Şu Andaki Aktif Kullanıcılar (0)

Son 24 Saatte Aktif Olan Kullanıcılar (0)

Üye Rütbeleri
#Site Sahibi | @Site Yöneticisi | Forum Sorumlusu | Haber Editörü | Dosya Yöneticisi | Resim Editörü
Video Editörü | Döküman Editörü | Moderatör | Normal Üye | Banlı Üye

İstatistikler
Üyelerimiz 1026 konuda toplam 263 mesaj yollamışlar.
Şu anda 610 tane üyemiz var.
En Son Üyemiz: erhan Aramıza Hoşgeldin.

Açık Forumlar Kilitli Forumlar


Powered by Eceabat Copyright ©2008

nike free run christian louboutin outlet polo ralph lauren prezzo gioielli tiffany polo ralph lauren prezzi nike roshe run louboutin outlet occhiali louis vuitton jordan scarpe borse michael kors spaccio hogan polo ralph lauren uomo

Site Metatagları      Tarım Blogu Yararlı siteler