cialis 20 levitra generico levitra originale viagra senza ricetta Cialis generico cialis originale cialis generico kamagra 100 comprare cialis viagra o cialis levitra generico acquisto viagra cialis senza ricetta

cialis australia levitra australia kamagra oral jelly kamagra australia cialis online kamagra jelly viagra bestellen cialis prijs cialis kopen viagra prijs viagra voor vrouwen kamagra kopen

nike cortez nike air max 2016 polo ralph lauren sale louis vuitton riem nike air max 2016 goedkoop beats by dre kopen nike roshe run timberland schoenen beats by dre goedkoop nike air max goedkoop polo ralph lauren outlet air max goedkoop jordans kopen

 Eceabat ilk ve Tek web sitesine hoşgeldiniz...  
TüRkiye'dE Tarım Ve HayvanCıLık | Eceabat web sitesi, Eceabat.Gen.TR
Harita
Anasayfa
Forum
    Tarım ve Hayvancılık
        TüRkiye'dE Tarım Ve HayvanCıLı..

 


   TüRkiye'dE Tarım Ve HayvanCıLık  
Bayıcı
Moderatör
Rep 30 [+]
Cinsiyet Erkek
Kıdem Yok
Konular 541
Mesajlar 10
Puan 551

TÜRKİYE DE TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ
Türkiye[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] tarım ve hayvancılık bakımından bölge ülkeleri arasında önemli bir yere sahiptir. Tarım üretimi yıllar bazında giderek artmaktadır. Ülke[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] gerek coğrafi ve gerekse iklim sartları yönünden tarım ürünleri üretmeye çok elverişli olduğu için[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] tarımsal üretimde ve özellikle gıda maddeleri üretiminde dünya üzerinde kendi kendine yeterli az sayıda ülkeden biridir. Sektördeki üretim artışı özellikle 1963 yılında başlayan planlı dönemle birlikte hızlanmış ve yıllık büyüme hızı uzun dönemde ortalama %3.3 olarak gerçekleşmistir. Bu oran aynı dönemlerdeki ortalama yıllık nüfus artis hızının (%2.2) üzerindedir. Planlı dönem öncesinde üretim artışı[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] büyük ölçüde ekim alanlarının artmasina ve hayvan sayısının çoğalmasına baglı iken[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] 1963 yılından sonraki artış[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] tarım teknikleri ve girdi kullanımındaki olumlu gelişmelere ve dolayısıyla verimlilikteki yükselişe bağlıdır. Verimlilik; ikinci üretim[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] üretim tekniğinin gelişmesi[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] kimyasal gübre[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] tarımsal ilaçlar[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] sulama[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] suni tohumlama[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] yem[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] damızlık hayvan sayısı ile mekanizasyon gibi üretim girdilerindeki artişa baglı olarak zaman içinde artmıştır. 1990 yılından sonra özel sektörün tohumluk alımındaki olumlu faaliyetleri[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] bitkisel ürünler verimliliğinin artışında etken bir faktör olmuştur. Yine aynı dönemde[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] hayvancılık alanında verim artırıcı suni tohumlama[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadelede de önemli basarilar elde edilmistir.
Türkiye dünyanın toprak açısından büyük ülkelerinden biridir. Ülke topraklarının %60'tan fazlası kamuya (devlet[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] belediyeler ve özel idareler) aittir. Bunun büyük bir kısmı ise mera ve orman arazisidir. 1940 yılında 14 milyon 800 bin hektar olan ekili ve dikili alan[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] 1998 yilinda 27 milyon hektara ulaşmıştır. Ekili ve dikili alanın %78.9'unda kuru tarım ve %21.1'inde sulu tarım yapılmaktadır. 1998 yılı verilerine göre tarımsal üretimin %68.6'si bitkisel ürünler[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] %23.7'si hayvancılık[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] %4.5'i ormancılık ve %2.1'i de su ürünlerinden oluşmaktadır.
TARIMSAL REFORM VE TARIMDA YENİDEN YAPILANMA PROGRAMI
1999 Yılı verilerine göre; tarım sektörü; Milli gelirin % 14’ünü[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.]
İstihdamın % 45’ ini[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] İhracatın % 11’ini oluşturmaktadır. Ancak[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] toplam ihracattaki tarımsal sanayi ürünleri payı da tarim ürünleri ihracatı olarak değerlendirildiğinde[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] tarım sektörünün payı %60’lar gibi yüksek bir orana ulaşmaktadır.
TARIM SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLI SORUNLARI
- Tarım sektöründe özellikle üreticilerle ilgili düzenli bir kayıt sistemi ve desteklemeler için sıhhatli veri tabanı bulunmamaktadır.
- Tarıma ilişkin yetki ve sorumlulukların pek çok kurumun görev alanına girmesi ve bu kurumlar arasındaki koordinasyon yetersizliği[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] bütünlüğü ve sürekliliği sağlayacak tarımsal politikaların oluşmasını engellemektedir.
- Uygulanan yanlış destekleme politikaları sonucu[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] ürünlerin serbest piyasada pazarlanma şansı azalmış[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] bu ise müdahale alımı yapan KİT’ lerin büyük miktarda görev zararıyla karşılasmasına neden olmuştur.
- Tarımsal üretimde kendine yeterlilik tartışılır hale gelmiş ve ülkemiz tarımsal ürünlerde net ithalatçı konumuna gelmiştir.
- Üretici gelirlerinde istikrarsızlık yaratilmiş[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] tarimsal üretim faaliyeti cazip bir geçim alanı olmaktan çıkmıştır.
- Bu durum çiftçi gelirlerini düşürmüş[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] böylece de köyden kente göçü hızlandırmıştır.
- Üreticilerin ekonomik ve sosyal yönden güçlenmesini sağlayacak örgütlenme yeterince gerçekleşmemiştir.
- Mevcut destekleme sisteminde arzu edilen destekler çiftçiye ulaştırılamamış ve yönlendirici olamamıştır.
- Çiftçilerin gelir dağılımı bozulmuş[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] bölgelerin farklı ekolojik yapısı nedeniyle de bölgeler arası gelir farklılığı daha da artmıştır.
- Önemli bir doğal kaynak olan topraklarımız korunamamış[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] 1998 yılı sonu itibariyle 1.5 milyon hektar alan tarım dışına çıkmıştır.
- Toprak - su - bitki ilişkileriyle ilgili birimlerin dahi[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] son yapılanmada Bakanlık dışında bırakılması önemli bir eksiklik olmuştur.
- Cumhuriyetin ilk yıllarında 40 milyon hektar olan mer’a alanları amaç dışı kullanım yüzünden son yıllarda 12 milyon hektara düşerken[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] bilinçsiz otlatma ve yanlış kullanım sonucu da meraların verimi azalmıştır.
- Uygulanan destekleme politikalarıyla tarımın alt sektörleri arasında denge kurulamamış[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] hayvancılık sektörü tamamen ihmal edilmiştir.
- Süt Endüstrisi Kurumu (SEK)[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] Et-Balık Kurumu ve Yem sanayii gibi tarımsal KİT’lerin rehabilite edilmeden ve üretimlerinin devamlılığı garanti altına alınmadan özelleştirilmesi[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] bunların tamamına yakınının faaliyetlerinin durmasına[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] dolayısıyla da hayvancılığın gerilemesine neden olmuştur.
- Tütün[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] çay[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] seker pancarı ve fındık gibi bazı tarımsal ürünlerde talep fazlası; ayçiçeği[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] soya gibi yağlı tohumlu bitkiler başta olmak üzere mısır[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] yem bitkileri ve hayvansal ürünlerden özellikle kırmızı et üretiminde büyük miktarda talep açığı ortaya çıkmıstır.
- Tarimsal üretimde istenilen kalite ve verim artışı sağlanamamış[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] dış ticarette tarımın uluslararası rekabet gücü çok zayıflamıştır.
- Bakanlığın fonksiyonel bazdaki mevcut teşkilat yapısı[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] tarım sektörüne götürülecek hizmeti zamanında ve istenilen seviyede yürütülmesine uygun olmayıp[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] günün şartlarına cevap vermekten uzaktır.
- Ülkemizde tarım ürünleri sigorta sistemi[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] istenen seviyede geliştirilememiştir
- Üreticinin ekonomik durumunun gün geçtikçe bozulduğu[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] fakirleştiği[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] borçlarını ödeyemediği[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] borçlarını ödemek için üretim araçlarını sattığı ve tarımsal üretimden kaçar hale geldiği bir gerçektir.
- Yeni yüzyılda tarım sektörünü[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] sorunlarını çözerek uluslararası anlaşmaların getirdiği yükümlülükler çerçevesinde[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] başta "Avrupa Birliği" olmak üzere diğer ülkelerle rekabet edebilecek yapıya kavuşturmaktır.
Bu hedeflere ulaşırken; öncelikle verimlilik[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] sürdürülebilirlik[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] katılımcılık[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] örgütlülük ve saydamlık ilkeleri geçerli olacaktir.
Desteleme politikalarıyla tarım sektöründe yapının[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] çok sayıda küçük işletmeler yerine[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] entansif üretime doğru yönlendirilmesi esas alınacaktır.
Türkiye Avrupa Birliği’ ne üyeliği hedeflemiş olup[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] Helsinki Zirvesinde Türkiye’nin aday adaylığı kesinleşmiştir. Bu bakımdan[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] ülkemizin tarım politikalarını belirlerken[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] ülke sartlarının yanında Avrupa Birliği’ nin Ortak Tarım Politikalarına olan uyumunu da gözetmek gerekmektedir.
Türkiye[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] gerekli reformları yapıp[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] tarım sektöründeki yapısal değişiklikleri gerçekleştirmeden tam üyeliğe geçtiği takdirde[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] tarım ürünlerinin serbest dolaşımı[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] tarım sektörümüzün bugünkü yapısıyla Avrupa Birliği ile rekabet gücünü zayıflatacak ve Türkiye tarım ürünlerinde Avrupa Birliği’ ne açık bir pazar haline gelecektir. Bu durum Türk çiftçisinin üretimden çekilmesine neden olacaktır.
TARIM VE HAYVANCILIĞIN TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKISI
Sanayileşerek gelişen toplumların ekonomilerinde bilindiği gibi tarım sektörünün payı diğer sektörleringelişmesine parelel olarak giderek düşmektedir.
Tarım sektörü[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] Comhuriyetimizin kuruluşundan günümüze kadar[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişmesinde çok önemli görevler üstlenmiş ve bu görevini günümüze kadar sürdürmüştür.

Tarım sektörünün önemi :
Ülke nüfusunun beslenmesini sağlaması[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.]
Milli gelire ve istihdama katkı sağlaması[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.]
Sanayi sektörünün hammadde ihtiyacını karşılaması[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.]
Sanayiye sermaye aktarması[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.]
İhracata doğrudan ve dolaylı katkıda bulunması[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.]
Bu gibi nedenlerden dolayı ekonomimizde vazgeçilmez bir sektördür.

Türkiye; toplam 77[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.]9 milyon hektar alana sahip olup[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] bu alanın yaklaşık %26'sını ormanlar[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] %16'sını çayır ve otlaklar[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] %35'ini de tarımalanları oluşturmaktadır.
Türkiye'nin tarım yapabilen toprakları Arazi Kullanım Yetenek Sınıflandırmasına göre sınıflandırıldığında birinci sınıf arazi miktarı 4[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.]8 milyon hektar[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] ikinci sınıf arazi miktarı 5[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.]9 milyon hektar[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] üçüncü sınıf arazi miktarı 6[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.]2 milyon hektar ve dördüncü sınıf arazi miktarı ise 4[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.]6 milyon hektardır.
Ülke topraklarının %60'tan fazlası kamuya (devlet[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] belediyeler ve özel idareler) aittir. Bunun büyük bir kısmı ise mera ve orman arazisidir. 1940 yılında 14 milyon 800 bin hektar olan ekili ve dikili alanların yaklaşık 8[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.]5 milyon hektarı ekonomik olarak sulanabilir özellikte olup[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] bunun ancak 4.4 milyon hektarı sulanabilmektedir. Diğer bir anlatımla Türkiye'deki toplam ekili ve dikili alanların %16.5'inde sulu tarım yapılırken[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] %83[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.]5' inde kuru tarım yapılmaktadır.
Ülkemizde özellikle İç Anadolu bölgesi başta olmak üzere bazı bölgelerimizde yağış eksikliğinden dolayı nadas uygulamalı tarım yapılmaktadır. İşlenen yaklaşık 24 milyon hektar tarla alanının 5 milyon hektarı her yıl nadasa bırakılmaktadır (Dolayısıyla her yıl yaklaşık 19 milyon hektar alanda tarla tarımı yapılmaktadır). Diğer taraftan 1999 yılı itibariyle 790 bin hektar alanda sebze[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] 1404 bin hektar alanda meyve[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] 530 bin hektar alanda bağ ve 600 bin hektar alanda da zeytin üretimi yapılmaktadır.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizdede tarımsal üretim büyük ölçüde doğa koşullarına bağlı[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] risk ve belirsizliği oldukça yüksek bir ekonomik faaliyettir. Bu özelliğinden dolayı tüm ülkeler tarıma özel ilgi göstererek tarım politikalarını belirlemişlerdir.
Özellikle Gelişmiş ülkeler gıda güvencelerini garanti altına almak için tarım sektörünü öncelikli sektörler arasına alarak bu sektörü desteklemiş ve hiç bir zaman kendi insanlarının beslenmesini başka ülkelerin inisiyatifine bırakmamışlardır. Bundan dolayı dünyada tarımı gelişmemiş gelişmiş ülke yoktur.
Ülkelerin geleceğini ilgilendiren oldukça stratejik (beslenme gibi) önemi olan bu sektör aynı zamanda diğer sektörlere hammadde sağlamaktadır
Bizim gibi gelişme yolundaki ülkelerde ise önemi bir kat daha fazladır. Tarım sadece sektörü değil[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] ürettiği temel ürünler nedeniyle tüm ülaaai doğrudan etkilemektedir. Bugün 65 milyona yaklaşan nüfusumuzun beslenme ihtiyacını karşılayarak nesillerin devam etmesini sağlaması nedeniyle çok önemli bir konumdadır. Diğer yandan ülke ekonomisine ve istihdama da büyük katkı sağlamaktadır.
Pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizdede genel olarak tarım politikasının amacı;
-Artan nüfusun beslenme ihtiyacının karşılaması[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.]
-Üretim düzeyi ve verimin artırılması[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.]
-Üretimde doğal etkenlerin etkisinin azaltılması[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.]
-Tarımsal ürünlerde kendine yeterlilik seviyesinin yükseltilmesi[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.]
-Tarımsal gelirlerin artırılarak süreklilik kazandırılması[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.]
-Tarım ürünleri ihracatının artırılması ve[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.]
-Kırsal kesimin kalkınması dır.
1950-1960 yılları arasında liberal ekonomi yaklaşımları benimsenmiş olmakla birlikte[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] tarıma dönük devlet desteği ve korumacılık devam etmiştir. Planlı dönemde de bazı politika değişikliklerine rağmen tarıma yönelik destekler sürdürülmüştür.

Bugün dünyânın hayvancılık bakımından ilerlemiş ülkelerinde yetiştirilen hayvanların sayısından çok[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] verim dereceleri önemli yer tutmuştur.
Türkiye'nin tabiat ve iklim şartları bakımından hayvancılığa elverişli olduğu söylenebilir. Bu arada bölgeler göz önüne alınacak olursa Doğu Anadolu Bölgesi geniş otlaklarıyla hayvancılığın en yaygın olduğu kesimdir. Bu bölgede daha çok koyun ve sığır yetiştirilir.
Ülkemizde hayvan sayısı yüksek olmakla birlikte hayvan yeminin büyük ölçüde mer'a ve samana dayanması[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] hastalıklarla mücâdele ve pazarlama imkânlarının sınırlı oluşu hayvan yemleri ile hayvan ürünleri fiyatları arasındaki dengesizlikler yüzünden hayvancılığın iktisâdiyönden arzu edildiği şekilde geliştiği söylenemez.
Türkiye'nin konumu ve değişik ekolojik yöreleri hayvancılığa elverişli olup[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] ülke harekete geçirilmemiş büyük potansiyellere sâhip bulunmaktadır. Hayvancılık alanında sayı bakımından zengin çeşitli hayvan varlığı bulunmaktadır[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] ama bunların içinde soyları iyileştirilememiş[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] düşük verimli yerli ırklar çoğunluktadır. Öte yandan bulaşıcı ve salgın hastalıkların tehdîdi[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] çayır ve mer'aların tarıma açılmış olması[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] yem bitkileri üretiminin yetersizliği ve yem açığının bulunması bu kesimin başlıca problemleri olarak dikkati çekmektedir.
Türkiye'nin hayvan nüfusu[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] dünyâ ülkeleri arasında önemli bir yer tutmaktadır.
Hayvancılığı etkileyen şartlar: Hayvancılığı olumlu ve olumsuz yönden etkileyen şartlar şunardır:
1.Hayvan soyunun ve türlerinin iyileştirilmesi çalışmaları[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.]
2.Tabii otlakların durumu ve yem üretimi.
Bütün ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de hayvanların çeşitliliği ve sayısı tek başına önemli değildir. Sayıları kadar verimliliği de önemlidir. Bununla ilgili olarak şöyle bir örnek verelim. Yurdumuzda en iyi cins ineklerin yıllık ortalama süt verimi 700-800[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] öteki cinslerin ise 150-500 kilogramdır. Fakat iyi hayvan cinslerinin beslendiği bazı ülkelerden F.Almanya'da bu miktar 3000[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] Hollanda ve Danimarka'da ise 4000-5000 kilogramı bulur. Et verimide aynı özelliği gösterir.
Son yıllarda tarım alanlarının genişletilmesi tarım ürünleri bakımından olumlu sonuçlar vermiştir. Fakat bu durum mera ve çayırların azalmasına yol açarak[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] hayvan besleme imkanlarını azaltmıştır.
Bununla birlikte bazı yıllarda[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] kuraklık yüzünden ot ve yem bitkileri yetersiz kalmakta bu da hayvancılığımızı olumsuz etkilemektedir. Kuraklığın üst üste olduğu yıllarda bu durum daha da kötüleşir.
Bu sebeple; son yıllarda[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] yem bitkileri[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] şekerpancarı küsbesi gibi hayvan yami olarak kullanılan fabrika artıkları üretimine önem verilmektedir.
1.Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı
Türkiye ekonomik yapı bakımından tarıma dayanan bir ülkedir. Tarım sektörü üretimle ilgili sektörler iççinde en büyük payı almaktadır. Gayri Sâfi millî hasılaya %20.5' lik bir katkısı vardır. Ülkenin %35' i işlenen tarım arazisidir. Ancak bugün tarım arâzisi olarak işlenen toprakların sınırlarına yaklaşmıştır. Türkiye nüfûsunun büyük bir bölümü kır kesiminde yaşamakta ve gelirini tarımdan sağlamaktadır. Tarım sektörüne ayrılan kamu yatırımlarının %60' ını sulama yatırımları meydana getirmektedir.
Türkiye[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] çeşitli iklim kuşaklarının etkisi altında bulunan ve bu yüzden[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] tropikal iklim bitkileri hâricinde dünyâda en çok bitki türüne sahip ülkelerden biridir. Ekilen tarım arâzileri içinde hububat ekiliş alanı %49' a varan bir oranla baş sırayı almaktadır. Bunun ardındansa endüstri bitkileri ve yağlı tohumlar gelmektedir. Buğday[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] arpa[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] çavdar[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] yulaf[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] mısır[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] darı[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] pirinç[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] mahlut[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] kuşyemi[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] bakla[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] bezelye[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] nohut[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] fasulye[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] mercimek[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] soya fasulyesi[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] börülce ve burçak başlıca hububat ve baklagil çeşitleridir. Sekiz milyon hektar civârında bulunan nadasalanlarının azaltılması için Tarım ve Orman Bakanlıklarının yaptığı çalışmalar sonucu bu miktar devamlı azalmaktadır. Bu alanlarda baklagil ve yer bitkilerinin münâvebeye sokulmasıyla hem insan beslenmesinde[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] hem de hayvan yemi olarak çok önemli olan bu ürünlerde[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] önemli üretim artışı sağlanmaktadır. Çorum - Çankırı bölgesinde yapılan proje çalışmaları sonuçları bu konuda önemli kazançların sağlanacağını göstermiş bulunmaktadır. Nitekim bu proje başlangıcında bölgede %40 - 45 olan nadas alanları %25' e indirilmiş ve burada münâvebeye sokulan mercimek ve nohut üretimindeki artışlar çiftçi gelirlerini ve ihrâcât imkanlarını arttırmış[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] böylece ülke ekonomisine büyük katkılar sağlanmıştır.
Büyük ölçüde sulu tarıma dayalı olarak üretimi yapılan sanâyi bitkilerinin beslenmemizde[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] sanâyiye hammadde sağlamasında ve ihracatta önemli yeri bulunmaktadır. Toplam bitki üretimine ayrılan arâzilerin yaklaşık % 7' sini ve toplam üretimin de %25' ini sanâyi bitkileri meydana getirmektedir.
Tütün[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] pamuk[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] şekerpancarı[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] patates[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] kenevir[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] başlıca sanâyi ürünlerimizi meydana getirmektedir.
Özellikle tütün üretiminde tesirli denetim ve teknik yardım hizmetlerinin çiftçilere götürülerek tütün ekim alanlarının genişletilmesi yerine[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] verim[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] kalite artışı ve ihracaata önem verilmesi[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] şekerpancarı üretimindeyse şeker ithaline meydan vermeyecek gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.
Türkiye'de pamuk[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] gerek üretici ve gerekse sanâyi sektörü ve dış ticâret bakımından geniş bir kesimi ilgilendiren[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] tarıma dayalı dokuma sanâyimizin hammaddesi olan [Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] ihtiyaç duyulan döviz gelirinin 1/4' ünü tek başına sağlayan ve aynı zamanda ülkenin bitkisel yağ ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan sanâyi bitkisidir.
Türkiye meyve ve sebze potansiyeli bakımından dünyânın sayılı ülkeleri arasındadır. Üç yanı denizlerle çevrili olan ve akarsu ve gölleriyle geniş bir su ürünleri potansiyeli olan Türkiye için su ürünleri önemli bir faaliyet koludur. Fakat su ürünlerinin kişi başına yıllık tüketimi oldukça düşüktür. Ülkenin orman varlığı 1994 yılı îtibâriyle 20.200.000 hektar dolayındadır. Genellikle yüksek artma gücüne sâhip hızlı büyüyen türdeki ağaçların yetiştirilmesine hız verilmektedir. Bunun için okaliptüs ve kavak ağaçları bolca yetiştirilmektedir.
1923 yılında Gayri Safi Milli Hasıla'nın %40'ını oluşturan tarım sektörü bu oranını çok küçük değişikliklerle 1970 li yıllara kadar getirmiştir.1980 yılında %25'e 1990 yılında %17'ye ve 1999 yılındada %13.8'e düşmüştür.Yetmiş altı yıllık dönemde tarımın GSMH içindeki payı yaklaşık %63 oranında düşmüştür. Bu düşmeye rağmen bugün bile ülkemiz ekonomisinde tarımın payı diğer gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında çok yüksek oranda bulunmaktadır.
Ülkemizdeki istatistiklerden edinilen bilgilere göre toplam istihdamın bugün yaklaşık %45'i[Resimleri Görebilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.] diğer bir ifade ile 9.6 milyon kişi tarım sektöründe istihdam etmektedir.
1960'larda ve 1970'lerde izlenen gelişme stratejisinde sanayiye önem verilmişti. Bu politikada tarım destekleyici bir rol oynuyordu. Tarımsal politikalar ucuz ve yeterli gıda maddesi ile sanayi için hammadde sağlamaya yönelikti.http://canakkalehaberleri.tk/
Tarih 09.05.2009 18:40:34
EkleBunu Sosyal Paylaşım Butonu

MesajAt | Alıntı Yap | Bilgileri | WebAdresi | Konuları
Hızlı Cevap
Mesaj Yazabilmek İçin Lütfen Üye Olunuz.
Veya Giriş Yapınız.


Şu Andaki Aktif Kullanıcılar (0)

Son 24 Saatte Aktif Olan Kullanıcılar (0)

Üye Rütbeleri
#Site Sahibi | @Site Yöneticisi | Forum Sorumlusu | Haber Editörü | Dosya Yöneticisi | Resim Editörü
Video Editörü | Döküman Editörü | Moderatör | Normal Üye | Banlı Üye

İstatistikler
Üyelerimiz 1026 konuda toplam 263 mesaj yollamışlar.
Şu anda 610 tane üyemiz var.
En Son Üyemiz: erhan Aramıza Hoşgeldin.

Açık Forumlar Kilitli Forumlar


Powered by Eceabat Copyright ©2008

nike free run christian louboutin outlet polo ralph lauren prezzo gioielli tiffany polo ralph lauren prezzi nike roshe run louboutin outlet occhiali louis vuitton jordan scarpe borse michael kors spaccio hogan polo ralph lauren uomo

Site Metatagları      Tarım Blogu Yararlı siteler